Απρ 16

SMART PACKAGING EUROPE

 

Το Smart Packaging Europe είναι μια συμμαχία μικρών & μεγάλων εταιρειών, που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Διογκωμένης Πολυστερίνησ (EPS).

 

Η βιομηχανία αυτή, στο σύνολό της, αποτελείται από περισσότερες από 1.000 εταιρείες (παραγωγοί πρώτης ύλης, μετατροπείς, ανακυκλωτές και κατασκευαστές μηχανημάτων).

ο ετήσιος τζίρος των πωλήσεων είναι πάνω από 5 εκ. ευρώ και απασχολούνται πάνω από 60.000 άτομα.

 

Απαρτίζεται, προς το παρόν, από 18 μέλη, όπως η BASF, η BEWi Synbra, η Synthos και άλλες.

 

Το Smart Packaging Europe συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene), που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS στο σύνολό της.

 

"Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε σε μια κυκλική, αειφόρα οικονομία στην Ευρώπη, αυξάνοντας την επίγνωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών της συσκευασίας EPS", δηλώνει ο εκπρόσωπος του Smart Packaging Europe.

 

EpsHellas

EpsHellas - Πανελλήνιος Σύνδεσμος πολυστερίνης

www.epshellas.com