Θερμομόνωση τοίχων

Θερμομόνωση τοίχων και δομικών στοιχείων σε κτίρια, ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

07 01 thermoprosopsis2 Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ13163, η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα υλικό με εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες που χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευαστική βιομηχανία, από τα θεμέλια ως την οροφή.

Στοιχεία τοιχοποιίας όλων των τύπων στις εξής περιπτώσεις:

  • Εξωτερική Θερμομόνωση
  • Θερμομόνωση Πυρήνα
  • Εσωτερική Θερμομόνωση 

Ενδεικτικές χρήσεις σε συνήθη οικοδομικά έργα είναι οι εξής:

  • Περιμετρική υγρομόνωση και προστασία τοιχίων στα υπόγεια των κτιρίων,
  • Θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας, με τοποθέτηση του ανάμεσα στα τούβλα,
  • Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα (κολώνες, δοκάρια, τοιχία)

07 01 thermogefyra207 01 thermogefyra

Προσοχή: Η τοποθέτηση των μονωτικών υλικών στα καλούπια κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα αστοχιών (φωλιές - ακάλυπτοι οπλισμοί). Ειδικά στις περιπτώσεις που τοποθετούνται υλικά που έχουν μειωμένη ή ανύπαρκτη δυνατότητα αναπνοής, δημιουργείται επιπλέον κίνδυνος από την εμφάνιση του σημείου δρόσου. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του μονωτικού υλικού και του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση του σιδηρού οπλισμού στα δομικά στοιχεία.

Η βέλτιστη λύση που προτείνει ο Σύνδεσμος με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Υπάρχει η δυνατότητα της συγκόλλησης των πλακών EPS σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2010/31/ΕΕ, προβλέπεται η κατασκευή των νέων κτιρίων και η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει να καταναλώνουν για ανάγκες ψύξης και θέρμανσης 15 kwh/m2 ανά έτος. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλουν πράσινα τέλη.

Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών, ενώ για το 10 ~ 12% χρησιμοποιούνται ορυκτοβάμβακες, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Το υπόλοιπο 2 ~ 3% κατασκευάζονται με ξυλόμαλλο, XPS, φορμαλδεΰδη, αφρώδες γυαλί κ.λ.π. 

07 01 pita
Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ.


 

Εξωτερική Θερμομόνωση Τοίχων


Η θερμική προστασία του κελύφους είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερμική συμπεριφορά οποιουδήποτε κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί βασική αρχή εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας την ανεπιθύμητη ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του κτιρίου και του περιβάλλοντος.

Η βέλτιστη λύση για τη μόνωση της τοιχοποιίας των κτιρίων με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.
 

 Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζονται σε υφιστάμενες κατοικίες επενδύοντας εξωτερικά το σύνολο των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με διογκωμένη πολυστερίνη EPS, η οποία τοποθετείται χωρίς διακοπές.

Στη συνέχεια καλύπτεται με ειδικό, ελαστικό και ισχυρό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου το χειμώνα, η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι και πρακτικά απαλείφονται οι κατασκευαστικές θερμογέφυρες.

Προσοχή: Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ETAG 004, να διαθέτουν ΕΤΑ σε ισχύ και σήμανση CE.

Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών, ενώ για το 10 ~ 12% χρησιμοποιούνται ορυκτοβάμβακες, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Το υπόλοιπο 2 ~ 3% κατασκευάζονται με ξυλόμαλλο, XPS, φορμαλδεΰδη, αφρώδες γυαλί κ.λ.π.

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε, είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας. Σύμφωνα μάλιστα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2010/31/ΕΕ, όλα τα κτίρια μετά το 2018 θα πρέπει να είναι ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.

Ο Σύνδεσμος παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ με διογκωμένη πολυστερίνη EPS.

Η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS προδιαγράφεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13499: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS) από διογκωμένη πολυστερίνη – Προδιαγραφή», από την «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα» και από την ETAG 004.

Ακολουθεί το κατωτέρω σχήμα, στο οποίο απεικονίζονται όλα τα στρώματα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

externalwallsthermalinsulationlayers


Θερμομόνωση Πυρήνα

Η τοποθέτηση των μονωτικών υλικών στα καλούπια κατά τη σκυροδέτηση θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα αστοχιών (φωλιές - ακάλυπτοι οπλισμοί).

Ο Σύνδεσμος δεν προτείνει την πρακτική αυτή, λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτή:


- Ταχεία διάβρωση οπλισμού 

- Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών

- Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων

- Δραματική μείωση σεισμικής επάρκειας

- Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού και φέροντος οργανισμού

- Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ.

- Θερμογέφυρες 

Ειδικά στις περιπτώσεις που τοποθετούνται υλικά που έχουν μειωμένη ή ανύπαρκτη δυνατότητα αναπνοής, δημιουργείται επιπλέον κίνδυνος από την εμφάνιση του σημείου δρόσου.

Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του μονωτικού υλικού και του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση του σιδηρού οπλισμού στα δομικά στοιχεία.

Η βέλτιστη λύση που προτείνει ο Σύνδεσμος με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση  διογκωμένης πολυστερίνης EPS.


 

Εσωτερική Θερμομόνωση Τοίχων


Το σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται σε υφιστάμενες κατοικίες κυρίως στις περιπτώσεις που δεν είναι επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου το χειμώνα και η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι. Πρόκειται για μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται από το εσωτερικό του κτιρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση ικριωμάτων.

Με την προσθήκη εσωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε ένα μη μονωμένο κατακόρυφο δομικό στοιχείο μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου περίπου κατά 50 - 60%.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

Ακολουθεί το κατωτέρω σχήμα, στο οποίο απεικονίζονται όλα τα στρώματα του συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης.

internalwallsthermalinsulation1