Θερμομόνωση στέγης


Θερμομόνωση Στεγών, ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Κάθε στέγη είναι αναγκαίο να θερμομονώνεται, καθώς συνήθως αποτελεί το σημείο των μεγαλύτερων θερμικών απωλειών ενός κτιριακού κελύφους. Επιπρόσθετα, η θερμομόνωση της στέγης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρου του κτηρίου καθώς συμβάλει στη διαμόρφωση καλών συνθηκών θερμικής άνεσης στους υποκείμενους χώρους, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Επίσης, μια στέγη πρέπει να θερμομονώνεται για την προστασία της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.

Οι επιμέρους κατηγορίες της θερμομόνωσης στεγών με EPS είναι:

  • Οριζόντια
  • Σε κλίση

07 05 produktoversikt2004 pagina 4 afbeelding 0003


 

Θερμομόνωση Στέγης Οριζόντια


Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μία μη μονωμένη στέγη μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 60 - 70%.

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS στη θερμομόνωση στεγών είναι δυνατόν να τοποθετηθεί οριζόντια σε διάταξη ψευδοροφής.

Στην περίπτωση που η στέγη στηρίζεται σε οριζόντια πλάκα τοποθετείται επί της πλάκας αφού πρώτα εφαρμοστεί στρώση στεγανωτικής μαστίχης για να δημιουργηθεί φράγμα υδρατμών.

Εναλλακτικά διατίθενται στην αγορά σύνθετες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με επικολλημένη επικάλυψη τύπου πλάκας πεζοδρομίου, στην περίπτωση που επιθυμούμε να έχουμε βατή επιφάνεια.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.


 

Θερμομόνωση Στέγης σε Κλίση


Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μία μη μονωμένη στέγη μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 50 - 60%.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

Εξωτερική θερμομόνωση στεγών

Στην περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης, η διογκωμένη πολυστερίνη EPS πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τους αμείβοντες. Η κάτω πλευρά της θερμομονωτικής στρώσης προτείνεται να προστατεύεται από την υγρασία που προέρχεται από τον εσωτερικό χώρο με τη χρήση φράγματος υδρατμών.

Σχηματική απεικόνιση:

inclinedroofthermalinsulation
Για τις περιπτώσεις διείσδυσης όμβριων υδάτων είτε από πιθανή βλάβη των κεραμιδιών είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, συνιστάται να τοποθετείται κάτω από τα κεραμίδια αδιάβροχη αλλά διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών. 

Εσωτερική θερμομόνωση στεγών

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης της εσωτερικής θερμομόνωσης υφιστάμενης στέγης είναι ότι δεν απαιτείται η λύση και επανατοποθέτηση των κεραμιδιών, αλλά και ότι το έργο δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS στερεώνεται στην εσωτερική πλευρά της στέγης, στα ενδιάμεσα κενά του καννάβου των τεγίδων με βύσματα. Αναλόγως του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος η όλη κατασκευή επενδύεται με γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητές πλάκες ξύλου ή με άλλα πετάσματα, που στερεώνονται επάνω στις τεγίδες.