Θερμομόνωση οροφών

Θερμομόνωση Οροφών, ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Στις οροφές των κτιρίων το EPS θεωρείται η κλασική λύση για άριστη θερμομόνωση, ανεξάρτητα με τη μορφή της οροφής (επίπεδη, κεκλιμένη, καμπύλη, πολυμορφική) ή με την τεχνική που θα ακολουθηθεί (κεραμοσκεπές, πλάκες σκυροδέματος, σύμμεικτες οροφές, ψευδοροφές, μεταλλικές κ.λπ.).

Οι επιμέρους κατηγορίες της θερμομόνωσης οροφών με EPS είναι:07 02 sheet 2box2

  • Pilotis
  • Εσωτερική

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pilotis


Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μια μη μονωμένη οροφή πιλοτής μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 60 - 70%.

07 05 produktoversikt2004 pagina 4 afbeelding 0003
Στις υφιστάμενες κατασκευές, μοναδική δυνατότητα θερμομόνωσης της πιλοτής είναι η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης κάτω από τη φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Η θερμομόνωση της πιλοτής είναι τόσο σημαντική όσο και αυτή του δώματος ή της στέγης για τη μείωση των θερμικών απωλειών. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη θερμική άνεση των υπερκείμενων χώρων τη χειμερινή περίοδο.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.


 

Εσωτερική


Η εφαρμογή αυτή αφορά νέες και παλαιές κατασκευές, καθώς επίσης επίπεδες κεκλιμένες ή σύνθετης σχεδίασης πλάκες οροφών. 

Σε νέες κατασκευές τοποθετείται κατά την σκυροδέτηση της πλάκας οροφής του κτιρίου και ενσωματώνεται με αυτήν προσφέροντας άριστη θερμομόνωση στο κτίριο. Ενδείκνυται για κτίρια γραφείων όπου οι απαιτήσεις θέρμανσης δεν είναι για όλο το 24ωρο και εξασφαλίζουν ταχεία θέρμανση του χώρου.

Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μια μη μονωμένη οροφή μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 60 - 70%.

Στις υφιστάμενες κατασκευές, μοναδική δυνατότητα θερμομόνωσης της οροφής είναι η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης κάτω από τη φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Η θερμομόνωση της οροφής είναι τόσο σημαντική όσο και αυτή του δώματος ή της στέγης για τη μείωση των θερμικών απωλειών. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη θερμική άνεση των υπερκείμενων χώρων τη χειμερινή περίοδο.

Εσωτερική θερμομόνωση επίπεδων οροφών

Γραφική απεικόνιση της μόνωσης οροφής οριζόντιας πλάκας:
ceillingthermalinsulationpiloti1

Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης της εσωτερικής θερμομόνωσης υφιστάμενης κεκλιμένης οροφής είναι ότι δεν απαιτείται η λύση και επανατοποθέτηση των κεραμιδιών, αλλά και ότι το έργο δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Η κεκλιμένη στέγη από σκυρόδεμα θερμομονώνεται με σκληρές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS, οι οποίες επικολλώνται με κόλλα και στερεώνονται με βύσματα και στη συνέχεια επιχρίζονται ή τοποθετείται γυψοσανίδα. Επίσης είναι δυνατόν να συνδυαστεί με τοποθέτηση ψευδοροφής.

Σχηματική απεικόνιση μόνωσης οροφής κεκλιμένης πλάκας:
alt

Στις περιπτώσεις στεγών, συμβουλευτείτε την κατηγορία "Θερμομόνωση Στέγης".

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.