Θερμομόνωση δαπέδων

Θερμομόνωση Δαπέδων, ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Μια από τις πλέον δημοφιλείς παραδοσιακές εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης EPS είναι οι θερμομονώσεις δαπέδων, οι οποίες είναι εφικτό να γίνουν τόσο από το άνω μέρος των δαπέδων όσο και από το κάτω μέρος, με την ενσωμάτωση του υλικού στην πλάκα από σκυρόδεμα ή στην ψευδοροφή.

Με την επικράτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, το EPS αποτελεί πλέον την μοναδική λύση στις κατασκευές καθότι συνεργάζεται άψογα με τα υλικά και τα συστήματα αυτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου.

Οι επιμέρους κατηγορίες της θερμομόνωσης δαπέδων με EPS είναι:

  • Επί εδάφους
  • Επιπλέοντα
  • Φέροντα
  • Συμβατικά
  • Ενδοδαπέδιας θέρμανσης


07 04 foto trittschalldaemmplatten07 04 produktoversikt2004 pagina 3 afbeelding 0008


 

Θερμομόνωση Δαπέδων Επί Εδάφους


Εξαιτίας της μεγάλης θλιπτικής αντοχής και της μικρής απορρόφησης υγρασίας, μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του EPS στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας είναι η τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης EPS κάτω από πλάκες θεμελίωσης τύπου γενικής κοιτόστρωσης (ραντιέ).

Με τη μέθοδο αυτή είναι εφικτό να ελαττωθεί σημαντικά το πάχος της πλάκας σκυροδέματος και να απορροφηθούν σε μεγάλο βαθμό οι διαφορικές καθιζήσεις.

Παράλληλα τίθενται οι προϋποθέσεις για την κατασκευή Παθητικού Κτιρίου σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2010/31/ΕΕ.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.
 

07 04 01 107 04 01 f1000005

 


 

Θερμομόνωση Δαπέδων - Επιπλέοντα


Το πλέον κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό στην κατασκευή επιπλεόντων δαπέδων διεθνώς είναι η διογκωμένη πολυστερίνη EPS.

Είναι δυνατόν να τοποθετείται κάτω από οποιασδήποτε μορφής, τεχνολογίας, υλικού δάπεδο, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία και υποστήριξη. Παράλληλα προσφέρει την οικονομία, την άνεση και τη θαλπωρή στους ενοίκους, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Με την επικράτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, το EPS αποτελεί πλέον την μοναδική λύση στις κατασκευές καθότι συνεργάζεται άψογα με τα υλικά και τα συστήματα αυτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου.

Στις εφαρμογές αυτές είναι δυνατόν να επιλεγούν διάφοροι τύποι EPS, τους οποίους μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

07 04 02 foto trittschalldaemmplatten07 04 02 vl vw 02

 


 

Φέροντα


Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της στατικής επίλυσης πλακών μεγάλων ανοιγμάτων εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία κατασκευής τύπου (τσέλνερ).

Μια από τις πλέον δημοφιλείς παραδοσιακές εφαρμογές του EPS είναι οι θερμομονώσεις δαπέδων, οι οποίες είναι εφικτό να γίνουν τόσο από το άνω μέρος των δαπέδων όσο και από το κάτω μέρος, με την ενσωμάτωση του υλικού στην πλάκα από σκυρόδεμα ή στην ψευδοροφή.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE. 

07 04 03 scheme107 04 03 scheme2


 

Συμβατικά


Μια από τις πλέον δημοφιλείς παραδοσιακές εφαρμογές του EPS είναι οι θερμομονώσεις δαπέδων, οι οποίες είναι εφικτό να γίνουν τόσο από το άνω μέρος των δαπέδων όσο και από το κάτω μέρος, με την ενσωμάτωση του υλικού στην πλάκα από σκυρόδεμα ή στην ψευδοροφή.

Με την επικράτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης το EPS αποτελεί πλέον την μοναδική λύση στις κατασκευές καθότι συνεργάζεται άψογα με τα υλικά και τα συστήματα αυτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου.


Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

07 04 04 dapedo

 


 

Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης


Μια από τις πλέον δημοφιλείς παραδοσιακές εφαρμογές του EPS είναι οι θερμομονώσεις δαπέδων, οι οποίες είναι εφικτό να γίνουν τόσο από το άνω μέρος των δαπέδων όσο και από το κάτω μέρος, με την ενσωμάτωση του υλικού στην πλάκα από σκυρόδεμα ή στην ψευδοροφή.

Με την επικράτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, το EPS αποτελεί πλέον την μοναδική λύση στις κατασκευές καθότι συνεργάζεται άψογα με τα υλικά και τα συστήματα αυτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου.

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

07 04 02 vl vw 0207-04-05-vl vw 05