Τεχνικές Σ.Ε.Θ.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε την πλήρη περιγραφή, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις οδηγίες εργασίας για μία ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη EPS

07 01 01 thermoprosopsisΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αναλυτικό PowerPoint: "Τεχνικές Συστημάτων Εεξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Ε.Θ.)".

Προσοχή: Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ETAG 004, να διαθέτουν ΕΤΑ σε ισχύ και σήμανση CE.

Ο Σύνδεσμος παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ με διογκωμένη πολυστερίνη EPS.