Παθητικά κτίρια


07 01 01 foto vollwaermeschutzΟ όρος “Κτίριο Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης” αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη.

Τα “Παθητικά Κτίρια” έχουν καθορισμένη μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο.

Τα “Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης” έχουν πλήρη αυτάρκεια.

Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτείται:
πολύ καλή θερμομόνωση με ελάχιστες θερμικές γέφυρες,
• χρήση παθητικών συστημάτων,
• αεροστεγανότητα και
• η ποιότητα του εσωτερικού αέρα να είναι εγγυημένη από ένα σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Το πρώτο σπίτι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χτίστηκε το 1989 και σήμερα υπάρχουν πάνω από 15.000 παθητικά σπίτια σε όλο τον κόσμο. Τα σπίτια χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είμαι μία ταχέως αναπτυσσόμενη απλή, ώριμη και χαμηλού κόστους τεχνολογία, που συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή της κλιματικής αλλαγής.

Η καλύτερη μόνωση για την κατασκευή ενός Παθητικού Κτιρίου είναι με διογκωμένη πολυστερίνη EPS. Το EPS έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για επαναλαμβανόμενη καταπόνηση ως υλικό για μόνωση σκεπής, για υπόστρωμα σε πεζοδρόμια, για κατασκευές οδοποιίας και γενικά εφαρμογές με μεγάλες καταπονήσεις.

Με την ευέλικτη διαδικασία παραγωγής του, οι μηχανικές ιδιότητες του EPS μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε εφαρμογή.

Εκτεταμένες έρευνες, στα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, απέδειξαν ότι η χρήση EPS σε πάσης φύσεως τοίχους αντιστήριξης μειώνουν τις εδαφικές ωθήσεις σε ποσοστό άνω του 50%.

Το EPS είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά μονωτικά υλικά της αγοράς όσον αφορά την υγρασία ακόμη και έπειτα από 100 χρόνια κάτω από το έδαφος. Δείγματα EPS που ανακτήθηκαν έπειτα από 50 χρόνια από σημεία με απόσταση μικρότερη από 200mm από το υπόγειο νερό, έδειξαν λιγότερο από 1% περιεχόμενο σε νερό, ενώ αντίστοιχα τούβλα, έδειξαν 4% περιεχόμενο σε νερό, απόδοση σαφώς καλύτερη από άλλα αφρώδη υλικά. Το EPS χρησιμοποιείται επίσης για πλωτή βάση σε παραποτάμιους, παραθαλάσσιους ή λιμναίους οικισμούς.

07-06-produktoversikt2004 pagina_2_afbeelding_0001

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, μπορείτε να κατεβάστε το σχετικό φυλλάδιο του Συνδέσμου ΕΔΩ.
Στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί παρουσιάζεται μία γενική επισκόπηση των ενεργειακών απαιτήσεων των ελληνικών κτιρίων με βάση τη χρονολογία κατασκευής τους. 
path ktiria table