Εφαρμογή & Πλεονεκτήματα

07 08_title

Εφαρμογή
Η εφαρμογή του Συστήματος γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και όπως απεικονίζεται στο σχήμα, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
07-01-01-thermoprosopsis1. Επικόλληση φύλλων διογκωμένης πολυστερίνης EPS με ειδική κόλλα σε καθαρή και σταθερή επιφάνεια τοιχοποιίας, η οποία μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό. Η διογκωμένη πολυστερίνης πρέπει να διαθέτει ειδική πιστοποίηση για εξωτερική θερμομόνωση και να είναι αυτοσβενύμενη.
2. Επικάλυψη των φύλλων διογκωμένης πολυστερίνης EPS με πλέγμα πολυπροπυλενίου και πρώτη στρώση επιχρίσματος σε πάχος ανάλογο με το πάχος του πλέγματος.
3. Εφαρμογή της τελικής στρώσης επιχρίσματος με τη επιθυμητή υφή και χρώμα στη μάζα του.


Προσοχή: Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ETAG 004, να διαθέτουν ΕΤΑ σε ισχύ και σήμανση CE.

06 05 01 pita

Στατιστικά Στοιχεία:
Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών, ενώ για το 10 ~ 12% χρησιμοποιούνται ορυκτοβάμβακες, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Το υπόλοιπο 2 ~ 3% κατασκευάζονται με ξυλόμαλλο, XPS, φορμαλδεΰδη, αφρώδες γυαλί κ.λ.π.


Πλεονεκτήματα

07 01 01 foto fassadendaemmplatten• Άριστη θερμομόνωση.
• Απόλυτη εξωτερική στεγανοποίηση.
• Μείωση λειτουργικών εξόδων και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 50%.
• Καλύπτεται από προδιαγραφές και πιστοποιητικά: προδιαγράφεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13499: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS) από διογκωμένη πολυστερίνη – Προδιαγραφή», από την «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα» και από την ETAG 004.
• Καλύπτεται από εγγύηση εργασιών και υλικών.
• Αποκλείει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων υδρατμών σε δοκάρια – κολώνες, επειδή το EPS αναπνέει, σε αντίθεση με άλλα μονωτικά υλικά.
• Απαλλάσσει την οικοδομή από περιττά βάρη (διπλή πλινθοδομή).
• Μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης και διακόσμησης εξωτερικών επιφανειών.
• Δεν απαιτούνται εργασίες χρώσεων των όψεων.
• Η ποιότητα και οι χρωματισμοί των εξωτερικών όψεων παραμένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.
• Οι εργασίες εκτελούνται χωρίς θόρυβο και περιττά απορρίμματα.

Ο Σύνδεσμος παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ με διογκωμένη πολυστερίνη EPS.