Θερμομόνωση

Το EPS, με βάση τις μοναδικές του ιδιότητες και το χαμηλό του κόστος, αποτελεί την ιδανική λύση για όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Σαν θερμομονωτικό υλικό στα κτίρια, καλύπτει τις εξής εφαρμογές:

 • Στοιχεία τοιχοποιίας όλων των τύπων στις εξής περιπτώσεις:
  • Εξωτερική Θερμομόνωση 
  • Θερμομόνωση Πυρήνα
  • Εσωτερική Θερμομόνωση 
 • Οροφές
  • Pilotis 
  • Εσωτερική 
 • Δώματα
  • Συμβατική 
  • Ανεστραμμένη
 • Δάπεδα
  • Επί εδάφους
  • Επιπλέοντα
  • Φέροντα
  • Συμβατικά
  • Ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Στέγες
  • Οριζόντια
  • Σε κλίση

Προτεινόμενες εφαρμογές ανά τύπο EPS:

thermalinsulationboard


Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2010/31/ΕΕ, προβλέπεται η κατασκευή των νέων κτιρίων και η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει να καταναλώνουν για ανάγκες ψύξης και θέρμανσης 15 kwh/m2 ανά έτος. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλουν ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΛΗ.

07 thermomonosis1