Όριο ζωής

Σύμφωνα με Μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας χρόνου-θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της ερπυστικής συμπεριφοράς των Γεωαφρών EPS σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι: «Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο προκαλεί αρχική παραμόρφωση έως 0.5%, αναμένεται γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για χρονικό διάστημα έως 100 έτη».

Επίσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13163 παρ. 4.2.7.3. Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση: «Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δε μεταβάλλεται στο χρόνο».