Εφαρμογές του EPS

Οι εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες:

A. έργα πολιτικού μηχανικού,
B. προϊόντα & εφαρμογές συσκευασίας.

Α. Στα έργα πολιτικού μηχανικού αναφερόμαστε πλέον διεθνώς σε ένα υπερελαφρύ δομικό υλικό πολλαπλών χρήσεων με τις κατωτέρω επιμέρους κατηγορίες.

 • Θερμομονωτικά – ηχομονωτικά υλικά κατασκευών, για θερμομόνωση – ηχομόνωση τοίχων (εξωτερική – εσωτερική), δαπέδων, οροφών – δωμάτων, πιλοτής.
 • Ελαφροβαρή μονωτικά κονιάματα, για την διάστρωση και κατασκευή δαπέδων από πάσης φύσεως υλικά καθώς επίσης για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων στα κτίρια.
 • Γεωαφρός θεμελίωσης, για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων.
 • Γεωαφρός υποδομών, για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων σε έργα οδοποιίας, καθώς επίσης μεταβατικών επιχωμάτων σε έργα γεφυροποιίας.
 • Γεωαφρός απόσβεσης εδαφικών ωθήσεων, για την στατική και σεισμική θωράκιση των κατασκευών (κτιρίων, τοίχων αντιστήριξης, ακροβάθρων γεφυρών, πυλώνων κ.λπ.) έναντι στατικών & δυναμικών εδαφικών ωθήσεων.
 • Γεωαφρός πλωτών κατασκευών, για την κατασκευή θεμελιώσεων πλωτών τεχνικών έργων (κατοικίες, λιμενικά κ.λπ.)

Β. Στη συσκευασία, χρησιμοποιείται για την μεταφορά ευπαθών και ευαίσθητων υλικών και προϊόντων, όπως τρόφιμα (νωπά & κατεψυγμένα), πολύτιμα είδη, ανθρώπινα όργανα για μεταμοσχεύσεις, καθώς επίσης για τη συσκευασία βιομηχανικών ειδών, όπως οικιακές συσκευές (τηλεοράσεις, πλυντήρια κ.τ.λ.) ηλεκτρονικά είδη, πάσης φύσεως βιομηχανικά προϊόντα κ.λπ.

Δεν υπάρχει πιο οικονομικό και πιο ασφαλές υλικό από τη διογκωμένη πολυστερίνη.

Θερμομόνωση

Μια από τις πρώτες βασικές χρήσεις της διογκωμένης πολυστερίνης είναι ως θερμομονωτικό υλικό στα κτίρια, στο σύνολο σχεδόν των δομικών στοιχείων:

 • Οροφές - στέγες παντός τύπου και μορφής. Εφαρμόζεται είτε στην άνω είτε στην κάτω επιφάνεια και συνεργάζεται άριστα με όλα τα υλικά κατασκευής καλύψεων και στεγανοποίησης.
 • Δάπεδα - δώματα οποιασδήποτε κατασκευαστικής τεχνολογίας (σκυροδέματος, μεταλλικά, ξύλινα, σύμμεικτα κ.λπ.), σε επαφή με το έδαφος στις ενδιάμεσες πλάκες και στις πλάκες πιλοτής. Συνεργάζεται κατ΄ αποκλειστικότητα με τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με πλωτά δάπεδα, καθώς επίσης με όλα τα υλικά κάλυψης δαπέδων.
  Στοιχεία τοιχοποιίας όλων των τύπων στις εξής περιπτώσεις:
  • Σε διπλές τοιχοποιίες ανάμεσα στα τούβλα.
  • Σε επαφή με τον φέροντα οργανισμό (εφαρμογή που κρίνεται τεχνικά και κατασκευαστικά απαράδεκτη επειδή ενδέχεται να δημιουργηθούν «φωλιές» κατά την σκυροδέτηση αφήνοντας ακάλυπτο τον οπλισμό, , με αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση και καταστροφή του.
  • Φέρουσες τοιχοποιίες κατασκευασμένες με συστήματα ICF (θερμομονωτικά καλούπια οπλισμένου σκυροδέματος από EPS) .
  • Οπλισμένες τοιχοποιίες πλήρωσης με EPS.
  • Θερμομονωτικά πανέλα διαφόρων επικαλύψεων.
  • Θερμομόνωση υφιστάμενων τοίχων εσωτερικά (αδυναμία εξωτερικών επεμβάσεων)

Μονές τοιχοποιίες με εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε παλαιές και σε νέες κατοικίες.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 31/2010, προβλέπεται η κατασκευή των νέων κτιρίων και η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει να καταναλώνουν για ανάγκες ψύξης και θέρμανσης 15 kwh/m2 ανά έτος. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλουν πράσινα τέλη.

Η βέλτιστη λύση που προτείνει ο Σύνδεσμος με βάση την διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.

Η εφαρμογή αυτή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού το EPS καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών, ενώ το 10 ~ 12% κατασκευάζονται με ορυκτοβάμβακες, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Το υπόλοιπο 2 ~ 3% κατασκευάζονται με ξυλόμαλλο, XPS, φορμαλδεΰδη, αφρώδες γυαλί κ.λ.π.

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας. Επιπλέον ο Σύνδεσμος παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ.

Συσκευασία

Η διογκωμένη πολυστερίνη - EPS προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία για πολύτιμα, ευαίσθητα και εύθραυστα υλικά (π.χ. τηλεοράσεις, πλυντήρια κ.τ.λ.), καθώς επίσης για τρόφιμα, νωπά ή κατεψυγμένα (π.χ. ψάρια, φρούτα, λαχανικά).

Η σύσταση της διογκωμένης πολυστερίνης (98% αέρας) - είναι αφρός με κλειστές κυψέλες, που περιέχουν μικροσκοπικές κυψέλες από αέρα - γεγονός που την καθιστά το πιο οικονομικό, υγιεινό και ασφαλές θερμομονωτικό υλικό.

Όποιος χρειάζεται να μεταφέρει, σε κρύα ή ζεστή κατάσταση, φαγητά ποτά, ή με ασφάλεια συσκευές και εξαρτήματα θα βρει στο EPS το ιδανικό φθηνό, ασφαλές οικολογικό πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό στις πιο απίθανες μορφές (τσιπς, ράβδους, πλάκες, ειδικές φόρμες κ.λ.π.)

Δεν υπάρχει πιο οικονομικό, πιο υγιεινό και πιο ασφαλές υλικό από τη διογκωμένη πολυστερίνη.

Διακόσμηση & Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες, διακοσμητές και βιομηχανικοί σχεδιαστές έχουν βρει στη διογκωμένη πολυστερίνη ένα νέο, οικονομικό και εύχρηστο υλικό, με απεριόριστες δυνατότητες στη διαμόρφωση οποιουδήποτε σχήματος και σε οποιοδήποτε μέγεθος.

Ενδεικτικά, οι κατηγορίες υλικών και εφαρμογών διακόσμησης που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως είναι:
κορνίζες, αετώματα,

ανάγλυφες παραστάσεις,

φουρούσια μπαλκονιών,

μετώπες, κίονες, βάσεις,

κιονόκρανα,

τόξα,τρούλοι,

σκηνικά, βιτρίνες κ.τ.λ..

Οποιοδήποτε άλλο σχήμα ή μέγεθος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο αρχιτέκτονας και διακοσμητής, είναι εφικτό, είτε με τα ειδικά μηχανήματα τρισδιάστατης κοπής και τριών βαθμών ελευθερίας (παντογράφους) είτε με τη χρήση ειδικών καλουπιών, που διαθέτουν οι παραγωγοί.

Η διογκωμένη πολυστερίνη έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με ένα μεγάλο πλήθος υλικών επικάλυψης, όπως σοβάδες, πλαστικά υλικά και χρώματα, τα οποία σε απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους, δίνουν μία σταθερή, υψηλής αντοχής και ελάχιστου βάρους εφαρμογή.

Γεωαφρός

Γεωαφρός ονομάζεται ο τύπος διογκωμένης πολυστερίνης που παράγεται και πιστοποιούνται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14933: «Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή».

Κατασκευάζεται σε μεγάλα ελαφροβαρή μπλοκ. Οι διαστάσεις των μπλοκποικίλλουν σε μέγεθος, είναι όμως δυνατόν να παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις
Ο Γεωαφρός ανάλογα με την εφαρμογή διακρίνεται σε:

Γεωαφρό θεμελίωσης, για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων.

Γεωαφρό υποδομών, για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων σε έργα οδοποιίας, καθώς επίσης μεταβατικών επιχωμάτων σε έργα γεφυροποιίας.

Γεωαφρό απόσβεσης εδαφικών ωθήσεων, για την στατική και σεισμική θωράκιση των κατασκευών (κτιρίων, τοίχων αντιστήριξης, ακροβάθρων γεφυρών, πυλώνων κ.λπ.) έναντι στατικών & δυναμικών εδαφικών ωθήσεων.

Γεωαφρό πλωτών κατασκευών, για την κατασκευή θεμελιώσεων πλωτών τεχνικών έργων (κατοικίες, λιμενικά κ.λπ.)

Οι εξαιρετικές ιδιότητες του Γεωαφρού EPS οφείλονται στο γεγονός ότι έχει δυσανάλογα μεγάλη αντοχή σε σχέση με το βάρος του.

Δηλαδή ενώ η θλιπτική αντοχή του υλικού (ανάλογα με την εφαρμογή) κυμαίνεται από τα 50 Kpa μέχρι τα 500 Kpa (αντίστοιχη τάση εδάφους 0,5 μέχρι 5), το βάρος του υλικού είναι 100 φορές μικρότερο από το βάρος των υλικών οδοστρωσίας (βάσης – υπόβασης) που χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα έργα υποδομής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα κόστη κατασκευής και μειώνοντας δραματικά τους χρόνους αποπεράτωσης.
Με βάση τις ανωτέρω ιδιότητες και την απεριόριστη αντοχή στο χρόνο μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα ασφαλούς θεμελίωσης ακόμη και στα πιο προβληματικά εδάφη. Σε χώρες όπως Νορβηγία, Ολλανδία, Βόρεια Γερμανία και Γαλλία, όπου τα εδάφη είναι εξαιρετικά χαλαρά, η διογκωμένη πολυστερίνη χρησιμοποιείται κατά κόρον σε θεμελιώσεις γεφυρών, σε έργα οδοποιίας κ.α. Πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Λαμίας στις περιοχές Σκάρφεια και Ανθήλη ως ελαφρύ επίχωμα, λόγω της πολύ χαμηλής αντοχής του εδάφους θεμελίωσης.

Μία νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται με εξαιρετική επιτυχία στην κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων με Γεωαφρό, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, απέδειξε ότι ελαχιστοποιείται το κόστος και επιταχύνεται η κατασκευή των θεμελιώσεων. Επιπλέον αυξάνεται η αξιοπιστία και η αντισεισμική θωράκιση της κατασκευής.

Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι, με την εφαρμογή φύλλων γεωαφρού στις κατασκευές, ενισχύεται εντυπωσιακά η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών λόγω της απόσβεσης του σεισμικού κύματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σε χώρες όπως η Ολλανδία που το επίπεδο της θάλασσας είναι υψηλότερο από το επίπεδο του εδάφους, καθώς επίσης σε περιοχές που υπάρχει απαίτηση για θεμελιώσεις σε παράκτιες ή παραλίμνιες περιοχές χωρίς να δημιουργούνται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ο Γεωαφρός EPS αποτελεί το άριστο υλικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών τεχνικών έργων.

Ελαφρομπετόν

Το ελαφρομπετόν ή ελαφροσκυρόδεμα αποτελείται από τσιμέντο, κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης EPS (παρθένο υλικό ή ανακυκλωμένο) και ειδικά πρόσμικτα.
Το ελαφρομπετόν προσφέρει οικονομία, εγγυημένη ποιότητα και ταχύτητα κατασκευής, χρησιμοποιείται για διαμόρφωση κλίσεων – μόνωση δώματος, γεμίσματα δαπέδων (ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης), εξομάλυνση οροφής καθώς και για γεμίσματα μεταλλικού φέροντος οργανισμού (σύμμεικτες κατασκευές).

Η παραγωγή και η εφαρμογή του ελαφροσκυροδέματος με διογκωμένη πολυστερίνη EPS προδιαγράφεται με τα Πρότυπα:
ΕΝ16025 - 1 «Θερμομονωτικά και/ή ηχομονωτικά προϊόντα στον τομέα των κατασκευών - Σύμμεικτα σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS - Μέρος 1: Απαιτήσεις για βιομηχανικά έτοιμα για χρήση ξηρά κονιάματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS» και

ΕΝ16025 - 2: «Θερμομονωτικά και/ή ηχομονωτικά προϊόντα στον τομέα των κατασκευών - Σύμμεικτα σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS - Μέρος 2: Εφαρμογή των βιομηχανικά ετοίμων για χρήση ξηρών κονιαμάτων με διογκωμένη πολυστερίνη EPS»

ΠΕΤΕΠ 03-07-15-02: (Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή): «Ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη»