Πλεονεκτήματα του EPS

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει ο χρήστης από την εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης είναι πολυάριθμα. Τα κυριότερα παρατίθενται κατωτέρω:

 • Άριστη θερμομόνωση: Αποτελείται κατά 98% από αέρα (80%Ν2, 20%Ο2), εγκλωβισμένο σε κλειστές ερμητικές κυψέλες, γεγονός που το καθιστά άριστο θερμομονωτικό υλικό.
 • Αποδεδειγμένη ακουστική μόνωση: Απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον ήχο των τοίχων που μεταφέρεται δι’ αέρος. Η ιδιότητα αυτή αυξάνεται σημαντικά έπειτα από ειδική κατεργασία.
 • Ανθεκτικό στην υγρασία: Αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό ακόμη και αν βρίσκεται βυθισμένο σε αυτό για πάνω από 50 χρόνια, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για πλωτές κατασκευές.
 • Διάρκεια εφ’ όρου ζωής: Δεν γερνάει, δεν αποσυντίθεται, δεν αποδομείται, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.
 • Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες: Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής του καθιστά τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα ή πολύπλοκη εφαρμογή.
 • Πολλαπλή χρησιμότητα: Μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και συνδυάζεται κατασκευαστικά με μια ευρεία ποικιλία υλικών.
 • Οικονομικά συμφέρον: Προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/ απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο θερμομονωτικό υλικό.
 • Εύκολη μεταφορά: Είναι εξίσου ελαφρύ όσο κι ο αέρας και συνεπώς χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς και λιγότερο κόπο στην τοποθέτηση.
 • Εύκολη τοποθέτηση: Είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην τοποθέτηση.
 • Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς: Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύμενο», το οποίο και περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Ανακυκλούμενο: Ανακυκλώνεται με διάφορους τρόπους και συνεπώς δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
 • Φιλικό προς το περιβάλλον: Έχει τον αποδοτικότερο κύκλο ζωής από όλα τα θερμομονωτικά υλικά και χρησιμοποιεί την λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή και την ανακύκλωσή του.

Με μια καλή θερμομόνωση με EPS, ο χρήστης μπορεί να πετύχει απόσβεση του κόστους μόνωσης της κατοικίας του στην επόμενη τριετία και από εκεί και πέρα να εξοικονομεί επιπλέον χρήματα από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πάχος να κατασκευάσει την κατοικία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας 31/2010 με αποτέλεσμα, αφενός μεν να μην χρειάζεται ΚΑΘΟΛΟΥ πετρέλαιο για θέρμανση, αφετέρου δε να μην επιβαρύνεται με πράσινα τέλη μετά το 2018.

Η πλέον ιδανική θερμομόνωση μιας κατοικίας είναι η εξωτερική θερμομόνωση, όπου έχουμε μία ολοκληρωμένη μόνωση της κατασκευής, χωρίς θερμογέφυρες και αξιοποιούμε όλα τα δομικά στοιχεία ώστε να αυξήσουμε τη θερμοχωρητικότητα της κατοικίας μας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το αναβόσμημα του καλοριφέρ ή της όποιας πηγής θερμότητας θα γίνεται σε πολύ πιο αραιά χρονικά διαστήματα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου ή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος θα πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι, το EPS προφυλάσσει τα σκυροδέματα από το λεγόμενο «θερμικό σοκ» και την πρόωρη γήρανση και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.