Το κοινό ενδιαφέρον μεταξύ των μελών είναι η πεποίθηση, ότι το EPS είναι ένα υλικό με:

  • Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες.
  • Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές.
  • Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο.
  • Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες
Η Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS είναι το πιο οικονομικό και αποτελεσματικό υλικό για μόνωση κτιρίων. Το EPS κατέχει το 60% της αγοράς υλικών μόνωσης στην Ελλάδα, ενώ στην παραγωγή και τις εφαρμογές προϊόντων και συστημάτων EPS απασχολούνται 1.200 εργαζόμενοι. Η Διογκωμένη Πολυστερίνη χρησιμοποιείται με εξαιρετική επιτυχία σε έργα υποδομής, ενώ ο χρόνος εργάσιμης ζωής του ξεπερνά τα 100 χρόνια χωρίς να υφίσταται γήρανση. Παράλληλα αποσβένει τις σεισμικές ωθήσεις σε ποσοστό άνω του 50%. O ρόλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι να εξασφαλίσει ότι το ευρύτερο κοινό θα ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα του EPS, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα οφέλη που προέρχονται από την εκτεταμένη χρήση του. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να διεξαχθεί ένας διάλογος με κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και αρμόδιους φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το όραμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης EPS για ένα βιώσιμο μέλλον. Αποστολή του είναι να παρακολουθεί και να συντονίζει τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ελληνικής βιομηχανίας EPS και της αντίστοιχης ποιότητας του προϊόντος και των εφαρμογών. Ο σκοπός είναι το EPS να κατέχει τη θέση που του αξίζει, προκειμένου να εξασφαλίσει ασφαλή, άνετα και ενεργειακά επαρκή κτίρια, ενώ παράλληλα να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. λειτουργεί σαν κινητήρια δύναμη προκειμένου η βιομηχανία του EPS να δημιουργήσει μια θετική αντίληψη για τη διογκωμένη πολυστερίνη μεταξύ των μηχανικών, θέτοντας έτσι το EPS ως το προτιμώμενο υλικό για την επίτευξη εφικτών και επαρκών λύσεων στις κατασκευές.

Όραμα & Αποστολή

Το όραμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης EPS για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερα

Οργάνωση & Δραστηριότητα

Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει είκοσι (20) τακτικά μέλη & έντεκα (11) πάρεδρα σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει το 90% της εγχώριας παραγωγής EPS.

Περισσότερα

Στόχοι & Αξίες

Είμαστε ένας ενεργός σύνδεσμος ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Ορίζουμε διαρκώς νέους στόχους και οι αξίες μας είναι για εμάς νόμος.

Περισσότερα