Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ) ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των εφαρμογών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), καθώς επίσης την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέες εφαρμογές. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς: - Εξοικονόμηση ενέργειας - Κατασκευές και - Συσκευασία Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τις εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης (τακτικά), καθώς και εταιρείες που ασχολούνται με την εφαρμογή, την προώθηση και τη γενικότερη διαχείριση του υλικού (πάρεδρα). Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει είκοσι (20) τακτικά μέλη & έντεκα (11) πάρεδρα σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει το 90% της εγχώριας παραγωγής EPS. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου είναι οι εξής:

  • Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του.
  • Η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων χρηστικών και φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Η έρευνα και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, που έχουν ως σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διογκωμένης πολυστερίνης (π.χ. σεισμική μόνωση, θεμελίωση κ.τ.λ.).
  • Η προώθηση των προϊόντων των μελών του Συνδέσμου.
  • Η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων σε συνεργασία με την πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο για την πλήρη ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων προϊόντων.
  • Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης των επιχειρήσεων.
  • Η υιοθέτηση και χρησιμοποίηση νέων προτύπων μεθόδων ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων.
  • Η συμμόρφωση των μελών με τις Εθνικές και Κοινοτικές υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας και προδιαγραφών.
  • Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών προϊόντων από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EUMEPS) και του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) και συμμετέχει στα Δ.Σ. των Οργανισμών αυτών, με εκπρόσωπό του

Όραμα & Αποστολή

Το όραμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης EPS για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερα

Οργάνωση & Δραστηριότητα

Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει είκοσι (20) τακτικά μέλη & έντεκα (11) πάρεδρα σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει το 90% της εγχώριας παραγωγής EPS.

Περισσότερα

Στόχοι & Αξίες

Είμαστε ένας ενεργός σύνδεσμος ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Ορίζουμε διαρκώς νέους στόχους και οι αξίες μας είναι για εμάς νόμος.

Περισσότερα