Παραγωγοί EPS

 1. BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 2. ETAPOL LTD
 3. THRAKON - ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 4. ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 5. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 6. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 7. ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
 8. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 9. ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.
 10. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Ιδρυτικά μέλη Συνδέσμου

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝ Α.Ε.
 2. ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΒΙΟΜΥΛ
 3. ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 4. Β. Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.
 5. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 6. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 7. ETAPOL LTD
 8. ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
 9. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 10. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 11. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
 12. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 13. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 14. ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.
 15. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
 16. ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Ε.
 17. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε.
 18. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
 19. Ν. Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL
 20. ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.