Τακτικά μέλη

Τα τακτικά μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. διακρίνονται σε:

  • παραγωγούς EPS
  • σημεία διάθεσης πιστοποιημένων προϊόντων EPS,
  • παραγωγoύς Ά Ύλης EPS.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τις εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης, καθώς επίσης εταιρείες, που ανήκουν στα πάρεδρα μέλη και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή που καθορίζεται στο Kαταστατικό.

Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει τακτικά μέλη σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει το 90% της εγχώριας παραγωγής EPS.

Σε περίπτωση, που ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο με τους κατωτέρω τρόπους:

  • Τηλέφωνο: (+30) 210 6049306
  • Φαξ: (+30) 210 6049306
  • E-mail: info@epshellas.com