Πως να γίνετε μέλος

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, για να εγγραφεί μία εταιρεία στα πάρεδρα ή στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, θα πρέπει να υποβάλλει εγγραφή αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία θα ζητά την εγγραφή της στο μητρώο των μελών.

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση, που ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στα τακτικά ή στα πάρεδρα μέλη του Συνδέσμου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου, κ. Παντελή Πατενιώτη, με τους κατωτέρω τρόπους:

• Τηλέφωνο: (+30) 210 6049306
• Φαξ: (+30) 210 6049306
• E-mail: info@epshellas.com