Το EPS είναι οικολογικό προϊόν με περιβαλλοντική πιστοποίηση. Είναι το μοναδικό στην κατηγορία του που ΔΕΝ περιέχει αέρια του θερμοκηπίου


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης – EPS ιδρύθηκε το 1994 με έδρα το Μαρούσι Αττικής με σκοπό:
-Τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του.
-Την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων χρηστικών και φιλικών προς το περιβάλλον.
-Τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.
-Την ανάπτυξη μεθόδων σε συνεργασία με την πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο για την πλήρη ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων προϊόντων.
-Τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης των επιχειρήσεων.
-Την υιοθέτηση και χρησιμοποίηση νέων προτύπων μεθόδων ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων.
-Τη συμμόρφωση των μελών με τις Εθνικές και Κοινοτικές υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας και προδιαγραφών.
-Την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Όραμα & Αποστολή

Το όραμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι η χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης EPS για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερα

Οργάνωση & Δραστηριότητα

Ο Σύνδεσμος σήμερα διαθέτει είκοσι (20) τακτικά μέλη & έντεκα (11) πάρεδρα σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει το 90% της εγχώριας παραγωγής EPS.

Περισσότερα

Στόχοι & Αξίες

Είμαστε ένας ενεργός σύνδεσμος ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Ορίζουμε διαρκώς νέους στόχους και οι αξίες μας είναι για εμάς νόμος.

Περισσότερα

Σας αρέσει αυτό που κάνουμε; Δείτε πως μπορείτε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου!