ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου

eps logo-fin

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE

Γαρδενίων 10 - 14

152 38 Πάτημα Χαλανδρίου

Τηλ. +30 210 6049306

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Παντελής Πατενιώτης, Γενικός Διευθυντής

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 15:00)