ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική ΝΕΑ

banner nea

Νέα


Ο Σύνδεσμος δημοσιεύει διαρκώς, στον τεχνικό κυρίως Τύπο, Άρθρα σχετικά με τις εφαρμογές και τις ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης. Με τα άρθρα αυτά φροντίζει να ενημερώνει τους μηχανικούς και το ευρύ κοινό, για την ισχύουσα και την επικείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της.

Στα βασικά θέματα συγκαταλέγονται όλες οι νέες και καινοτόμες εφαρμογές του EPS, όπως η σεισμική μόνωση, τα πλωτά σπίτια κ.ά.

Επίσης ο Σύνδεσμος συντάσσει και δημοσιεύει Δελτία Τύπου που έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα Άρθρα και τα Δελτία Τύπου που έχει δημοσιεύσει ο Σύνδεσμος, καθώς και να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter.

Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την ενότητα αυτή, διότι ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 23 Μάιος 2013 10:58)