ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική ΤΑ ΜΕΛΗ Τακτικά Μέλη Παραγωγοί EPS Παραγωγοί EPS ανά εφαρμογή

banner melh

Παραγωγοί EPS ανά εφαρμογή


Θερμομόνωση
 1. ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 2. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 3. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 4. ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
 5. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 6. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 7. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
 8. Ν. Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL
 9. ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.


Εξωτερική Θερμομόνωση

 1. ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 2. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 3. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 4. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 5. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 6. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
 7. Ν. Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL
 8. ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.


Συσκευασία

 1. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 2. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 3. ETAPOL LTD
 4. ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
 5. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 6. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 7. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
 8. Ν. Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL


Γεωαφρός

 1. Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 2. Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ
 3. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
 4. Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΤΥΡΟΠΑΝ
 5. ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
 6. Ν. Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL 

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 12:07)