ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική

BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE

 

Από την ίδρυση του, το 2010 μέχρι σήμερα, ο θεσμός BRAVO ανοίγει έναν ευρύ διάλογο πάνω στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας μέσω της εμπλοκής ενός μεγάλου αριθμού Κοινωνικών Εταίρων που διαμορφώνουν τις τάσεις στην χώρα μας. Ο θεσμός BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE μέσω του διαλόγου αναδεικνύει και επιβραβεύει τις καλύτερες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα από τις Επιχειρήσεις, ΟΤΑ και ΜΚΟ.

Η διαδικασία αυτή συνεισφέρει στην ευρύτερη αφύπνιση και εκπαίδευση των Κοινωνικών Εταίρων αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Ο θεσμός BravoSustainabilityDialogue 2016 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SustainableGreece 2020 βρίσκεται κοντά σας για ακόμα μια χρονιά για την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών.

Όλες οι δράσεις που θα συμμετέχουν στο BravoSustainabilityDialogue 2016 θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της BRAVOMULTISTAKEHOLDERDAY και της τελετής των  BRAVO AWARDS CEREMONY, όπου μαζί με τις ανώτερες διακρίσεις των δράσεων & πρωτοβουλιών, θα παρουσιασθεί και ο Sustainability Leader2016.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.) συμμετέχει από το προηγούμενο έτος στην πρωτοβουλία.

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 12 Ιούλιος 2016 13:08)