ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική

EPS για Μηχανικούς

12 mhxanikoi
Όταν αναφερόμαστε στα υλικά με την ονομασία διογκωμένη πολυστερίνη EPS, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αναφερόμαστε σε μια ομάδα υλικών και όχι σε ένα μόνο υλικό.

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που κάθε εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης προδιαγράφεται από διαφορετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που διαθέτουν:

 Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες

 Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές

 Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο

 Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες

Οι εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης είναι πολυάριθμες, αφού το EPS έχει το πλεονέκτημα να παράγεται σε διάφορους τύπους με διαφορετικές μηχανικές και θερμομονωτικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια μπορεί να καλύψει κάθε κατασκευαστική απαίτηση και να επιλύσει ακόμη και τα πιο σύνθετα κατασκευαστικά προβλήματα.

Οι χρήσεις – εφαρμογές του EPS κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 έργα πολιτικού μηχανικού

 προϊόντα & εφαρμογές συσκευασίας

Στα έργα πολιτικού μηχανικού αναφερόμαστε πλέον διεθνώς σε ένα υπερελαφρύ δομικό υλικό πολλαπλών χρήσεων με τις κατωτέρω επιμέρους κατηγορίες.

Θερμομονωτικά – ηχομονωτικά υλικά κατασκευών, για θερμομόνωση – ηχομόνωση τοίχων (εξωτερική – εσωτερική), δαπέδων, οροφών – δωμάτων, πιλοτής.

Ελαφροβαρή μονωτικά κονιάματα, για τη διάστρωση και κατασκευή δαπέδων από πάσης φύσεως υλικά καθώς επίσης για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων στα κτίρια.

Γεωαφρός θεμελίωσης, για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων.

Γεωαφρός υποδομών, για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων σε έργα οδοποιίας, καθώς επίσης μεταβατικών επιχωμάτων σε έργα γεφυροποιίας

Γεωαφρός απόσβεσης εδαφικών ωθήσεων, για την στατική και σεισμική θωράκιση των κατασκευών (κτιρίων, τοίχων αντιστήριξης, ακροβάθρων γεφυρών, πυλώνων κ.λπ.) έναντι στατικών & δυναμικών εδαφικών ωθήσεων.

Γεωαφρός πλωτών κατασκευών, για την κατασκευή θεμελιώσεων πλωτών τεχνικών έργων (κατοικίες, λιμενικά κ.λπ.)

Ο εργαστηριακός έλεγχος και η μακροχρόνια εμπειρία εφαρμογής δείχνουν ότι το EPS δε φθείρεται, δεν αποδομείται και δεν χαλαρώνει λόγω διαποτισμού, δεν αποτελεί τροφή για παράσιτα ή τρωκτικά και δεν υπόκειται σε αλλοιώσεις από την πανίδα και χλωρίδα του άμεσου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 παρ. 4.2.7.3. Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση:

«Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δε μεταβάλλεται στο χρόνο».

Προσοχή: Να ζητάτε πάντα πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS με σήμανση CE.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις εφαρμογές και τις ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης, αλλά και περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Δ/ντή του Συνδέσμου κ. Παντελή Πατενιώτη.


Επιπροσθέτως μπορείτε να δείτε:

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 29 Μάιος 2012 10:51)