ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλος EUMEPS  EUMEPS    Μέλος ΣΕΧΒ  ΣΕΧΒ

                                                 

Αρχική Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Στόχοι & Αξίες
banner sindesmos

Στόχοι & Αξίες


Οι πρωταρχικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι οι εξής:

 1. Επιτυχής συντονισμός της βιομηχανίας EPS.
 2. Δημιουργία αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, σχέσεων και επιρροών εντός του ευρύτερου τομέα της βιομηχανίας κατασκευής κτιρίων.
 3. Να είναι το κέντρο γνώσεων για την παραγωγή και τις εφαρμογές του EPS.
 4. Να είναι η δυναμική φωνή της βιομηχανίας EPS στην Ελλάδα και να εδραιωθούν θέσεις σε σημαντικούς τομείς (π.χ διάρκεια ζωής, απόδοση μόνωσης, επάρκεια ενέργειας, πυρασφάλεια, βιωσιμότητα, θέματα υγείας και ασφάλειας ΥΑΕ).
 5. Δυναμική παρουσίαση των θέσεων των παραγωγών προϊόντων και συστημάτων EPS σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 6. Υποστήριξη του EPS σε σημαντικούς τομείς, προκειμένου να γνωρίζει η αγορά ότι το EPS προσφέρει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα. 
 7. Πληροφόρηση για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ικανότητα αντίδρασης έγκαιρα σε οποιαδήποτε αρνητική επιρροή σχετικά με το EPS.
 8. Ανάπτυξη της τεχνογνωσίας παθητικών κτιρίων & κατασκευών ταχύτερα από την υπόλοιπη αγορά μονωτικών υλικών.

Οι σημαντικές αξίες του Συνδέσμου, για την επίτευξη των στόχων είναι:

 1. Υπεύθυνη υποστήριξη των θέσεων των μελών.
 2. Στήριξη του συνόλου της βιομηχανίας μονωτικών υλικών, προωθώντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα του EPS χωρίς παραποιημένη παρουσίαση των ανταγωνιστών.
 3. Δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
 4. Ανοιχτή και ξεκάθαρη επικοινωνία.
 5. Δίκαιη και ειλικρινή σύγκριση με τα υλικά των ανταγωνιστών, με βάση δεδομένα που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και από τρίτους ανεξάρτητους φορείς.
 6. Εκτίμηση της συνεισφοράς όλων των εταίρων. 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2012 22:44)